Biżuteria z Kamieni Naturalnych i Szlachetnych

FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny używany do przesyłania plików między komputerami w sieci, zwłaszcza w sieciach internetowych. FTP umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do serwera plików, na którym przechowywane są pliki, oraz umożliwia przesyłanie, pobieranie, usuwanie i zarządzanie tymi plikami.

Ogólnie rzecz biorąc, FTP działa na zasadzie klient-serwer, gdzie:

  1. Klient FTP: To aplikacja lub program na komputerze użytkownika, który łączy się z serwerem FTP, aby przesyłać i pobierać pliki. Popularne klienty FTP obejmują FileZilla, Cyberduck, WinSCP i wiele innych. Użytkownik wprowadza odpowiednie poświadczenia dostępowe (nazwę użytkownika i hasło) oraz adres serwera FTP, aby się z nim połączyć.
  2. Serwer FTP: To komputer lub urządzenie, które przechowuje pliki i umożliwia dostęp zdalnym użytkownikom do tych plików. Serwer FTP jest skonfigurowany do obsługi żądań klientów FTP, sprawdzając uprawnienia dostępu i umożliwiając klientom przeglądanie, pobieranie i przesyłanie plików.

FTP oferuje kilka trybów pracy, w tym:

  • Tryb ASCII: Służy do przesyłania plików tekstowych, w których ważna jest struktura znaków, takie jak pliki tekstowe, HTML, itp.
  • Tryb binarny: Jest używany do przesyłania plików binarnych, takich jak pliki wykonywalne, obrazy, pliki dźwiękowe, itp. W trybie binarnym plik jest przesyłany bez zmian w jego strukturze.

FTP jest szeroko wykorzystywany w celu udostępniania plików w Internecie, tworzenia kopii zapasowych, aktualizacji oprogramowania i wielu innych zastosowań, które wymagają transferu plików między komputerami. Warto zaznaczyć, że istnieją również bardziej bezpieczne warianty FTP, takie jak SFTP (SSH File Transfer Protocol) i FTPS (FTP Secure), które dodają warstwę szyfrowania dla zwiększenia bezpieczeństwa transferu danych.

Scroll to Top