Biżuteria z Kamieni Naturalnych i Szlachetnych

Adres IP

Adres IP (skrót od Internet Protocol Address) to unikalny numer identyfikujący urządzenie podłączone do sieci komputerowej, takiej jak Internet. Adresy IP pozwalają na jednoznaczną identyfikację urządzeń w sieci i umożliwiają im komunikację ze sobą.

Adresy IP są używane w dwóch wersjach:

  1. IPv4 (Internet Protocol version 4): Jest starszą wersją protokołu IP i składa się z 32-bitowego numeru zapisywanego w formie czterech oktetów oddzielonych kropkami, na przykład: 192.168.0.1. Wersja ta ma ograniczoną liczbę dostępnych adresów IP, co sprawiło, że została zastąpiona wersją IPv6.
  2. IPv6 (Internet Protocol version 6): Jest nowszą wersją protokołu IP, która została wprowadzona, aby rozwiązać problem wyczerpywania się dostępnych adresów IP w wersji IPv4. Adresy IPv6 są znacznie dłuższe (128 bitów) i zapisywane w formie ciągu heksadecymalnego, na przykład: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

Adresy IP umożliwiają routery i inne urządzenia sieciowe kierowanie pakietów danych do odpowiednich miejsc w sieci, co pozwala na komunikację między różnymi urządzeniami w Internecie. Adresy IP mogą być przydzielane dynamicznie przez dostawców usług internetowych lub statycznie konfigurowane dla określonych urządzeń w sieci.

Scroll to Top